Elektrihinna ajutised hüvitised 2023: kriteeriumid, tähtajad ja muu oluline info Eesti kodutarbijatele.

Energia hinnatõusu leevendamiseks väljastab riik ajutisi toetusi kodutarbijatele perioodil 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023. Need toetused kehtivad elektri, gaasi või kaugkütte ühikhinna vähendamiseks ja need on automaatsed.

Elektrihinna hüvitamine:

Toetus kehtib kodutarbijatele, kes maksavad kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast rohkem kui 8 senti/kWh.
Toetuse suurus on kuni 5 senti/kWh.
Toetus arvutatakse kuu keskmise elektrienergia kulupõhjal.
Kompensatsioonimeede on mõõtepunktipõhine, mis tähendab, et kui kodutarbijal on mitu mõõtepunkti, siis saab ta kompensatsiooni iga mõõtepunkti pealt.

NB! KIKi kaudu energiahinna hüvitamine ei ole seotud universaalteenusega. Kui kodutarbija läheb üle universaalteenusele, jääb täiendav energiahinnahüvitis samuti kehtima.

Avalduste esitamise tähtaeg on iga kuu 14. kuupäev. Märtsikuu avalduste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2023 ja põhjendatud juhtudel kuni 30. aprill 2023. Avaldused tuleb esitada koos müüja esitatud arvega ning märkida ära hüvitise saajad.

Pärast 14. veebruari 2023 ei võeta vastu energia hüvitiste avaldusi 2022. aasta oktoobri, novembri ja detsembri eest.

Lisateave elektrimüüjalt või Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi kodulehelt.