Elektrihind täna ja homme reaalajas

Elektrihind täna, live, praegu, reaalajas – Elektri hind täna

Elektrihind täna, live, praegu, reaalajas – see on tänapäevane elektrienergia hind, mis uueneb pidevalt reaalajas. See on kasulik info neile, kes soovivad hallata oma elektriarveid ja teha otsuseid elektri kasutamise osas. See on eriti oluline riikides, kus elektrienergia hind on turul põhinev ja võib varieeruda vastavalt nõudlusele ja pakkumisele.

Elekter eile

91,40

Elekter täna (reaalajas)

112,15

Elektrihind homme

Elektri päeva hind – Elektri börsihind


Elektrihind homme – elektri hind homme – elekter homme
Allikas – https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/EE/Hourly/?view=table

Elektri hind Eestis

Elektri hindon hind, mida tarbijad maksavad elektrienergia eest, mida nad kasutavad. See hind võib erineda sõltuvalt tarbimiskohast, elektritootmise meetodist, elektrienergia tarbimise ajast, elektrijaotuse ja -edastuse kuludest ning muudest teguritest. Elektri hind võib olla fikseeritud (stabiilne) või muutuv (sõltuv turuolukorrast) ning see võib varieeruda eri riikides ja regioonides.
Elektri hind kujuneb elektri pakkumise ja nõudluse suhte ning erinevate tegurite, nagu kütuse hindade, ilmastiku, valitsuse poliitikate ja majandusolukorra mõjul. Elektrituru hinnakujunduse aluseks on tavaliselt börsil kaubeldav elektri hind, mis võib muutuda sõltuvalt turuolukorrast ja tarbimisest.
Börsil kaubeldav hind peegeldab reaalajas elektri pakkumist ja nõudlust ning selle alusel kujuneb ka tavatarbijatele arvele pandav elektri hind.

Mis on elektri börsihind ja kuidas see kujuneb?

Elektri börsihind on elektrienergia hinna kujunemise mehhanism, mis põhineb elektri tootmise ja tarbimise turul. Seda nimetatakse ka elektrituruks või elektribörsiks. Elektri börsihind kujuneb vastavalt elektrienergia nõudlusele ja pakkumisele, mis omakorda sõltub erinevatest teguritest.

Peamised tegurid, mis mõjutavad elektri börsihinda, on:

  • Elektri nõudlus: kui elektri nõudlus suureneb, siis tavaliselt tõuseb ka elektri hind, kuna elektri pakkumine võib olla piiratud.
  • Elektri tootmise kogus: elektri pakkumine mõjutab samuti elektri hindasid. Kui elektri tootmise kogus on piiratud või kui tootmine on ajutiselt katkenud, siis tõuseb elektri hind.
  • Kütuse hind: elektri tootmiseks kasutatava kütuse hinna muutused võivad mõjutada elektri hindasid. Kui kütuse hind tõuseb, siis tõusevad tavaliselt ka elektri hinnad.
  • Ilmastikutingimused: ilmastikutingimused, eriti temperatuurimuutused, võivad mõjutada elektri nõudlust ja tootmist ning seeläbi mõjutada elektri hindasid.
  • Konkurents elektrimüüjate vahel: elektrimüüjad võistlevad hinna poolest, seega võib konkurents elektrimüüjate vahel elektri hinda mõjutada.

Kokkuvõttes kujuneb elektri börsihind vastavalt elektrienergia nõudlusele ja pakkumisele ning see võib muutuda vastavalt erinevatele teguritele, nagu näiteks elektri nõudlus, elektri tootmise kogus, kütuse hind, ilmastikutingimused ja konkurents elektrimüüjate vahel.

Millised on peamised tegurid, mis mõjutavad elektri börsihinda?

Viimastel aastatel on elektrienergia hinnad elektribörsil olnud märkimisväärse kõikumisega. Hinnad on mõjutatud mitmetest teguritest, nagu näiteks kütuse hinnad, ilmastikutingimused, turu ülejääk või puudus, energiaturu regulatsioonid ja muud poliitilised ja majanduslikud tegurid.
2019. aastal oli elektri börsihind Eesti jaoks keskmiselt 42,43 eurot/MWh, mis oli ligi 4% kõrgem kui 2018. aastal. 2020. aastal oli elektri börsihind keskmiselt 32,78 eurot/MWh, mis oli 22% madalam kui eelnenud aastal. 2021. aasta alguses on hind olnud taas tõusutrendis, ulatudes mõnel päeval isegi üle 100 euro/MWh.
Need kõikumised võivad mõjutada elektrienergia tarbijaid. Kui elektri hind tõuseb, siis tõuseb ka elektriarve, mis võib olla raskendav majapidamiste ja ettevõtete jaoks, kellel on suur elektritarbimine. Seetõttu on oluline, et tarbijad jälgiksid turuhindu ja valiksid sobivaima pakkuja ning lepingu, et saavutada parimad hinnad. Samuti on oluline, et tarbijad oleksid teadlikud erinevatest energiasäästu meetmetest ja -lahendustest, mis võivad aidata vähendada nende elektriarveid ja vähendada nende keskkonnamõju.
Kokkuvõttes võib elektribörsi hinnakõikumistel olla märkimisväärne mõju elektritarbijatele. Seetõttu on oluline jälgida turuhindu ja valida sobivaim leping, samuti kasutada erinevaid energiasäästu meetmeid, et vähendada elektriarveid ja keskkonnamõju.

Korduma kippuvad küsimused elektri kohta

Kui palju maksab elekter? ▼

Elektri hind sõltub paljudest teguritest, nagu energiatootmise meetod, kütuse hind, elektri tarbimine, elektrijaotuse ja -edastuse kulud, maksud, regulatsioonid ja muud tegurid. Seetõttu võib elektri hind erineda riigiti, regiooniti ja ajaperiooditi.

Miks elektri hind tõuseb (kallineb)? ▼

Elektri hinna tõusul on mitmeid põhjuseid. Näiteks võivad kütuse hindade tõus, loodusõnnetused, energiaturu suur nõudlus, elektrijaotuse ja -edastuse kulude tõus ning tootmise- ja tootmisvõimsuse piirangud põhjustada elektri hinna tõusu. Samuti võivad maksud ja regulatsioonid mõjutada elektri hinna tõusu.
Kõrge elektri hind võib olla tingitud ka sellest, et elektritootmise meetodid, mis on keskkonnasõbralikumad ja rohkem taastuvenergiapõhised, on kallimad kui fossiilkütuste kasutamine. Samuti võivad tõusta elektrijaotuse ja -edastuse kulud, kui infrastruktuuri tuleb laiendada ja ajakohastada.
Elektri hinna tõus võib kaasa tuua ka tarbijate muutunud käitumismustreid, näiteks energiasäästlikumate kodumasinatega varustamist, taastuvenergiaallikate kasutamist või energiatõhususe suurendamist.
Kokkuvõtvalt on elektri hinna kõikumised keerukad ja neid võivad mõjutada erinevad tegurid.

Kuidas elektrit kokku hoida (säästa)? ▼

1. Kasuta energiasäästlikke seadmeid ja lambipirne. Võid kaaluda LED-valgustite või hõõglambidest madala energiatarbega lambipirnide kasutamist.
2. Lülita seadmed välja, kui neid ei kasutata. Võid kaaluda ka energiatarbega seadmete kasutamist.
3. Reguleeri temperatuuri vastavalt vajadusele ja kasuta termoregulaatoreid. Näiteks võid talvel kütet veidi vähendada ja suvel jahutust vähem kasutada.
4. Paigalda energiasäästlikud aknad ja uksed, et hoida soojus- ja jahutusenergiat siseruumides.
5. Kasuta päikeseenergiat, tuuleenergiat või muud taastuvenergiatootmist.

Kuidas elektrit toota? ▼

Elektri tootmiseks on mitmeid meetodeid, nagu tuumaenergia, päikeseenergia, tuuleenergia, hüdroenergia, biomass, maagaas ja kivisüsi. Kõige sobivam meetod sõltub piirkonnast ja energiaallikate kättesaadavusest.

Kuidas elektribörs toimub? ▼

Elektribörsil toimub elektri hindade pakkumine ja nõudmine. Elektritootjad pakuvad elektrit müügiks ja elektritarbijad oksjonil ostavad elektrit vastavalt nende vajadustele. Elektribörsil kehtestatakse hinna ülempiir ja alampiir vastavalt pakkumise ja nõudluse suhtele. Hinna muutused võivad toimuda reaalajas ja need kajastuvad lõppkasutajate arvetel.